همه دسته بندی ها

 • Q

  قیمت دستگاه چقدر است؟

  A
  بستگی به ظرفیت مورد نیاز شما دارد.
 • Q

  عملکرد دستگاه چیست؟

  A
  اختلاط، زمستانه شدن، فیلتراسیون، تبخیر حلال و بازیابی. عملکردهای اختیاری باقی مانده آفت کش ها و حذف ذهنی سنگین است.
 • Q

  دمای زمستان چقدر است؟

  A
  کمتر از -70.
 • Q

  در مورد دقت فیلتراسیون چطور؟

  A
  30 میکرون تا 50 میکرون.
 • Q

  مزیت دستگاه چیست؟

  A
  خط زمستانی مداوم برای صرفه جویی در نیروی کار؛ در زمستان کامل، هیچ موم و چربی در حلال در طول فیلتراسیون مجدد حل نمی شود. ظرفیت زیاد تبخیر حلال برای صرفه جویی در زمان؛